1 A od porfire i skerleta i crvca načiniše haljine za službu, da se služi u svetinji; i načiniše svete haljine Aronu, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Načiniše oplećak od zlata, i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Istegliše listove od zlata, i isjekoše žice, te izvezoše porfiru i skerlet i crvac i tanko platno vrlo vješto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Poramenice mu načiniše da se sastavljaju, da se sastavlja na dva kraja svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pojas na oplećku izlažaše od njega i bješe iste naprave, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ukovaše dva kamena oniha u zlato, i izrezaše na njima imena sinova Izrailjevih, kao što se režu pečati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I udariše ih na poramenice od oplećka, da budu kameni za spomen sinovima Izrailjevijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I načiniše naprsnik vrlo vješte naprave kao što je naprava u oplećka, od zlata i od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Četvorouglast i dvostruk načiniše naprsnik, u dužinu s pedi i u širinu s pedi, dvostruk.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I udariše po njemu četiri reda kamenja; u prvom redu: sardonih, topaz i smaragad;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A u drugom redu: karbunkul, safir i dijamanat;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A u trećem redu: ligur, ahat i ametist;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A u četvrtom redu: hrisolit, onih i jaspid, sve optočeno zlatom u svojim redovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tijeh kamena s imenima sinova Izrailjevijeh bješe dvanaest prema njihovijem imenima, rezani kao pečati, za dvanaest plemena, svako po svom imenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I načiniše na naprsnik lance jednake, pletene, od čistoga zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I načiniše dvije kopče zlatne i dvije grivne zlatne, i metnuše te dvije grivne na dva kraja naprsniku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I provukoše dva zlatna lanca kroz dvije grivne na krajevima naprsniku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A druga dva kraja od dva lanca zapeše za dvije kopče, i pritvrdiše ih za poramenice na oplećku sprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I načiniše još dvije zlatne grivne, i metnuše ih na dva kraja naprsniku na strani prema oplećku iznutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I načiniše još dvije grivne zlatne, koje metnuše na dvije poramenice na oplećku ozdo naprijed gdje se sastavlja, više pojasa na oplećku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tako privezaše naprsnik kroz grivne na njemu i grivne na oplećku vrvcom od porfire, da stoji svrh pojasa od oplećka i da se ne razdvaja naprsnik od oplećka, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I načiniše plašt pod oplećak, tkan, sav od porfire.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I prorez na plaštu u srijedi kao prorez na oklopu, i oko proreza oplatu da se ne razdre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I načiniše po skutu od plašta šipke od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I načiniše zvonca od čistoga zlata, i metnuše zvonca među šipke, po skutu od plašta unaokolo između šipaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Zvonce pa šipak, zvonce pa šipak po skutu od plašta unaokolo, za službu, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I načiniše košulje od tankoga platna izmetanoga Aronu i sinovima njegovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I kapu od tankoga platna, i kapice kićene od tankoga platna, i gaće platnene od tankoga platna uzvedenoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I pojas od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca, vezen, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I načiniše pločicu za sveto oglavlje od čistoga zlata, i napisaše na njoj pismom kako se reže na pečatima: svetinja Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I pritvrdiše za nju vrvcu od porfire da se veže za kapu ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I tako se svrši sav posao oko šatora i naslona od sastanka. I načiniše sinovi Izrailjevi sve; kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, tako načiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I donesoše k Mojsiju šator, naslon i sve sprave njegove, kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I pokrivač od koža ovnujskih crvenih obojenih i pokrivač od koža jazavčijih, i zavjes,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I kovčeg od svjedočanstva i poluge za nj, i zaklopac,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sto sa svijem spravama, i hljeb za postavljanje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Svijetnjak čisti, žiške njegove, žiške naređane, i sve sprave njegove, i ulje za vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I oltar zlatni, i ulje pomazanja, i kad mirisni, i zavjes na vrata od šatora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Oltar mjedeni i rešetku mjedenu za nj, poluge njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnožje njezino,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Zavjese za trijem, stupove za njih i stopice njihove, i zavjes na vrata od trijema, uža njegova i kolje njegovo, i sve sprave za službu u šatoru, za šator od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Haljine za službu, da se služi u svetinji, haljine svete Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovijem, da vrše službu svešteničku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sve kako bješe zapovjedio Gospod Mojsiju, onako uradiše sinovi Izrailjevi sve ovo djelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I pogleda Mojsije sve to djelo, i gle, načiniše ga, kao što bješe zapovjedio Gospod, tako ga načiniše; i blagoslovi ih Mojsije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga