1 I reče Gospod Mojsiju: isteši sebi dvije ploče od kamena kao što su bile prve, da napišem na tijem pločama riječi koje su bile na prvijem pločama, koje si razbio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I budi gotov za sjutra da rano izađeš na goru Sinajsku, i staneš preda me na vrh gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali neka niko ne ide s tobom, i niko neka se ne pokaže na svoj gori, ni ovce ni goveda da ne pasu blizu gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I istesa Mojsije dvije ploče od kamena kao što su bile prve, i ustavši rano izađe na goru Sinajsku, kao što mu zapovjedi Gospod, i uze u ruku svoju dvije ploče kamene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Gospod siđe u oblaku, i stade ondje s njim, i povika po imenu: Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grijehe, koji ne pravda krivoga, i pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče: ako sam našao milost pred tobom, Gospode, neka ide Gospod posred nas, jer je narod tvrdovrat; i oprosti nam bezakonje naše i grijeh naš, i uzmi nas za našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A on reče: evo postavljam zavjet; pred cijelim narodom tvojim učiniću čudesa, koja nijesu učinjena nigdje na zemlji ni u kom narodu, i vidjećete djelo Gospodnje sav narod, među kojim si, jer će biti strašno što ću ja učiniti s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Drži što ti danas zapovjedam; evo, ja ću izagnati ispred tebe Amoreje i Hananeje i Heteje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čuvaj se da ne hvataš vjere s onima koji žive u zemlji u koju ćeš doći, da ti ne budu zamka usred tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego oltare njihove oborite, i likove njihove izlomite, i gajeve njihove isijecite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ne valja da se klanjaš drugomu bogu: jer se Gospod zove revnitelj, Bog je revnitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nemoj hvatati vjere s onima koji žive u onoj zemlji, da ne bi čineći preljubu za bogovima svojim i prinoseći žrtvu bogovima svojim pozvali te, i ti jeo žrtve njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I da ne bi kćerima njihovijem ženio sinove svoje, i da ne bi kćeri njihove čineći preljubu za bogovima svojim učinile da sinovi tvoji čine preljubu za bogovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Livenih bogova ne gradi sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Praznik prijesnijeh hljebova drži; sedam dana jedi prijesne hljebove, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme, mjeseca Aviva, jer si toga mjeseca izašao iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sve što otvora matericu moje je, i svako muško u stoci tvojoj što otvora matericu, goveče ili sitna stoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali magare koje otvori matericu otkupi jagnjetom ili jaretom; ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat; i svakoga prvenca između sinova svojih otkupi; i da se niko ne pokaže prazan preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Šest dana radi, a u sedmi dan počini, i od oranja i od žetve počini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Praznuj praznik sedmica, prvina žetve pšenične, i praznik berbe na svršetku godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tri puta u godini da se svako muško između vas pokaže pred Gospodom Bogom Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer ću izagnati narode ispred tebe, i međe tvoje raširiću, i niko neće poželjeti zemlje tvoje, kad staneš dolaziti da se pokažeš pred Gospodom Bogom svojim tri puta u godini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Nemoj prinositi krvi od žrtve moje uz hljebove kisele, i da ne prenoći do jutra žrtva praznika pashe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega; nemoj kuhati jareta u mlijeku majke njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I reče Gospod Mojsiju: napiši sebi te riječi; jer po tijem riječima učinih zavjet s tobom i s Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Mojsije osta ondje kod Gospoda četrdeset dana i četrdeset noći, hljeba ne jedući ni vode pijući; i napisa Gospod na ploče riječi zavjeta, deset riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I kad Mojsije slažaše s gore Sinajske, i držaše u ruci dvije ploče svjedočanstva slazeći s gore, ne znađaše da mu koža na licu posta svijetla dokle govoraše s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I vidje Aron i svi sinovi Izrailjevi Mojsija, a to mu se svijetli koža na licu, i ne smješe pristupiti k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ali ih zovnu Mojsije, i vratiše se k njemu Aron i svi glavari u zboru, i govori s njima Mojsije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Potom pristupiše svi sinovi Izrailjevi, i zapovjedi im sve što mu kaza Gospod na gori Sinajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A kad im Mojsije izgovori, zastrije lice svoje pokrivalom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ali kad Mojsije dolažaše pred Gospoda da s njim govori, skidaše pokrivalo dokle ne bi izašao; a izašavši kazivaše sinovima Izrailjevijem što mu se zapovjedaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Tada viđahu sinovi Izrailjevi lice Mojsijevo, gdje se svijetli koža na licu njegovu, te Mojsije opet zastiraše pokrivalom lice svoje dokle ne bi opet ušao da govori s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga