1 I reče Gospod Mojsiju: idi, digni se odatle ti i narod, koji si izveo iz zemlje Misirske, put zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu tvojemu daću je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I poslaću pred tobom anđela, i izagnaću Hananeje, Amoreje i Heteje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I odvešće vas u zemlju gdje teče mlijeko i med; jer neću sam ići s tobom zato što si narod tvrdovrat, pa bih te mogao satrti putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A narod čuvši ovu zlu riječ ožalosti se, i niko ne metnu na se svojega nakita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer Gospod reče Mojsiju: kaži sinovima Izrailjevijem: vi ste narod tvrdovrat; doći ću časom usred tebe, i istrijebiću te; a sada skini nakit svoj sa sebe, i znaću šta ću činiti s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I poskidaše sa sebe sinovi Izrailjevi nakite svoje kod gore Horiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza okola daleko, i nazva ga šator od sastanka, i ko god tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše, i svak stajaše na vratima svojega šatora, i gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stup od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora, i Gospod govoraše s Mojsijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sav narod videći stup od oblaka gdje stoji na vratima od šatora, ustajaše sav narod, i svak se klanjaše na vratima od svojega šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu kao što govori čovjek s prijateljem svojim. Potom se vraćaše Mojsije u oko, a sluga njegov Isus sin Navin, momak, ne izlažaše iz šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče Mojsije Gospodu: gledaj, ti mi kažeš: vodi taj narod. A nijesi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si: znam te po imenu i našao si milost preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom; i vidi da je ovaj narod tvoj narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I reče Gospod: moje će lice ići naprijed, i daću ti odmor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Mojsije mu reče: ako neće ići naprijed lice tvoje, nemoj nas kretati odavde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? zar ne po tome što ti ideš s nama? tako ćemo se razlikovati ja i narod tvoj od svakoga naroda na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Gospod reče Mojsiju: učiniću i to što si kazao, jer si našao milost preda mnom i znam te po imenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Opet reče Mojsije: molim te, pokaži mi slavu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Gospod mu reče: učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reče: ali nećeš moći vidjeti lica mojega, jer ne može čovjek mene vidjeti i ostati živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reče Gospod: evo mjesto kod mene, pa stani na stijenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u rasjelinu kamenu, i zakloniću te rukom svojom dok ne prođem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom ću dignuti ruku svoju, i vidjećeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga