1 Učinićeš im ovo kad ih staneš osveštavati da mi vrše službu svešteničku: uzmi tele i dva ovna zdrava,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I hljebove prijesne i kolače prijesne zamiješene s uljem, i pogače prijesne namazane uljem, od brašna pšeničnoga umijesi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I metni ih u jednu kotaricu, i prinesi ih u kotarici s teletom i s dva ovna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I dovedi Arona i sinove njegove pred vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I uzevši haljine obuci Aronu košulju i plašt ispod oplećka i oplećak i naprsnik, i opaši ga pojasom od oplećka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I metni mu kapu na glavu i svetu ploču na kapu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uzmi ulje za pomazanje, i izlij mu na glavu, i pomazaćeš ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sinove njegove dovedi i obuci im košulje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I opaši ih pojasima, Arona i sinove njegove, i metni im kape na glave, da imaju sveštenstvo uredbom vječnom. Tako ćeš posvetiti ruke Aronu i sinovima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dovedi tele pred šator od sastanka, a Aron i sinovi njegovi neka metnu ruke teletu na glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zakolji tele pred Gospodom na vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I uzevši krvi od teleta pomaži rogove oltaru prstom svojim, a ostalu krv svu prolij na podnožje oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I uzmi sve salo po crijevima, i mrežicu na jetri, i oba bubrega i salo oko njih, i zapali na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A meso od teleta i kožu i balegu spali ognjem izvan okola; to je žrtva za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Potom uzmi ovna jednoga, i na glavu ovnu neka metnu ruke svoje Aron i sinovi njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zakolji ovna i uzmi krvi od njega i pokropi oltar unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A ovna izudi, i operi drob i noge, i metni ih na udove njegove i na glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I svega ovna zapali na oltaru; to je žrtva paljenica Gospodu, miris ugodni, žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pa uzmi i drugoga ovna, i neka mu metne Aron i sinovi njegovi ruke svoje na glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I zakolji toga ovna, i uzmi krvi od njega i pomaži njom kraj od desnoga uha Aronu i kraj od desnoga uha sinovima njegovijem, i palac u desne ruke njihove i palac u desne noge njihove, a ostalom krvlju pokropi oltar unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I uzmi krvi koja bude na oltaru i ulja za pomazanje, i pokropi Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine njihove, i biće svet on i haljine njegove i sinovi njegovi i haljine njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potom uzmi salo od ovna i rep i salo što je po crijevima i mrežicu na jetri i oba bubrega i salo oko njih, i desno pleće; jer je ovan posvetni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I jedan hljeb i jedan kolač s uljem i jednu pogaču iz kotarice u kojoj budu prijesni hljebovi pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I to sve metni u ruke Aronu i u ruke sinovima njegovijem, i obrći tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom uzmi im to iz ruku, i zapali na oltaru svrhu žrtve paljenice, da bude miris ugodan pred Gospodom; to je žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I uzmi grudi od ovna posvetnoga, koji bude za Arona, i obrtaćeš ih tamo i amo, da bude žrtva obrtana pred Gospodom; i to će biti tvoj dio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tako ćeš osvetiti grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane, što je obrtano i što je podizano od ovna posvetnoga za Arona i za sinove njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I to će biti Aronu i sinovima njegovijem uredbom vječnom od sinova Izrailjevih, jer je žrtva podizana. Kad je žrtva podizana sinova Izrailjevih od njihovijeh žrtava zahvalnijeh, žrtva podizana biće Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A svete haljine Aronove neka budu sinovima njegovijem nakon njega da se pomazuju u njima i da im se u njima posvećuju ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sedam dana neka ih oblači koji na njegovo mjesto bude sveštenik između sinova njegovijeh, koji će ulaziti u šator od sastanka da služi u svetinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ovna posvetnoga uzmi i skuhaj meso od njega na mjestu svetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I Aron i sinovi njegovi neka na vratima šatora od sastanka jedu meso od toga ovna i hljeb što je u kotarici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Neka ga jedu oni za koje je bilo očišćenje da bi im se posvetile ruke da bi bili posvećeni; a drugi da ne jede, jer je stvar sveta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ako li bi ostalo što mesa posvetnoga ili hljeba do jutra, onda što ostane sažezi ognjem, a da se ne jede, jer je stvar sveta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I tako učini Aronu i sinovima njegovijem po svemu što ti zapovjedih; sedam dana svetićeš im ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I svaki ćeš dan prinositi na žrtvu tele za grijeh radi očišćenja; i očistićeš oltar čineći očišćenje na njemu, i pomazaćeš ga da se osveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sedam dana činićeš očišćenje na oltaru i osvetićeš ga, te će oltar biti svetinja nad svetinjama; što se god dotakne oltara, biće sveto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I ovo ćeš prinositi na oltaru: dva jagnjeta od godine svaki dan bez prekida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Jedno jagnje prinosi jutrom a drugo prinosi večerom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I jošte desetinu efe pšeničnoga brašna smiješana s uljem cijeđenim, kojega da bude četvrt ina, i naljev vina, četvrt ina na jedno jagnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A drugo jagnje prinesi uveče; kao sa žrtvom jutrenjom i s naljevom njezinijem tako i s ovom čini da bude miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 To neka bude žrtva paljenica svagda od koljena do koljena vašega na vratima šatora od sastanka pred Gospodom, gdje ću se sastajati s vama da govorim s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I ondje ću se sastajati sa sinovima Izrailjevijem, da se osvećuje slavom mojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I osvetiću šator od sastanka i oltar; i Arona i sinove njegove osvetiću da su mi sveštenici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I nastavaću među sinovima Izrailjevijem, i biću im Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov, koji sam ih izveo iz zemlje Misirske da nastavam među njima, ja Gospod Bog njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga