1 Tada reče Bog sve ove riječi govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nemoj imati drugih bogova uza me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne ubij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne čini preljube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ne kradi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I sav narod vidje grom i munju i trubu gdje trubi i goru gdje se dimi; i narod vidjevši to uzmače se i stade izdaleka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I rekoše Mojsiju: govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne govori Bog, da ne pomremo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Mojsije reče narodu: ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I narod stajaše izdaleka, a Mojsije pristupi k mraku u kojem bješe Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Gospod reče Mojsiju: ovako kaži sinovima Izrailjevim: vidjeli ste gdje vam s neba govorih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ne gradite uza me bogova srebrnijeh, ni bogova zlatnijeh ne gradite sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Oltar od zemlje načini mi, na kojem ćeš mi prinositi žrtve svoje paljenice i žrtve svoje zahvalne, sitnu i krupnu stoku svoju. Na kojem god mjestu zapovjedim da se spominje ime moje, doći ću k tebi i blagosloviću te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ako li mi načiniš oltar od kamena, nemoj načiniti od tesanoga kamena; jer ako povučeš po njemu gvožđem, oskvrnićeš ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nemoj uz basamake ići k oltaru mojemu, da se ne bi otkrila golotinja tvoja kod njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga