1 I reče Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji Misirskoj govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovaj mjesec da vam je početak mjesecima, da vam je prvi mjesec u godini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kažite svemu zboru Izrailjevu i recite: desetoga dana ovoga mjeseca svaki neka uzme jagnje ili jare, po porodicama, po jedno na dom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako li je dom mali za jagnje ili jare, neka uzme k sebi susjeda, koji mu je najbliži, s onoliko duša koliko treba da mogu pojesti jagnje ili jare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A jagnje ili jare da vam bude zdravo, muško, od godine; između ovaca ili između koza uzmite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca, a tada savkoliki zbor Izrailjev neka ga zakolje uveče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I neka uzmu krvi od njega i pokrope oba dovratka i gornji prag na kućama u kojima će ga jesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neka jedu meso iste noći, na vatri pečeno, s hljebom prijesnijem i sa zeljem gorkim neka jedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nemojte jesti sirovo ni u vodi kuhano, nego na vatri pečeno, s glavom i s nogama i s drobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ništa nemojte ostaviti do jutra; ako li bi što ostalo do jutra, spalite na vatri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ovako jedite: opasani, obuća da vam je na nogu i štap u ruci, i jedite hitno, jer je prolazak Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ću proći po zemlji Misirskoj tu noć, i pobiću sve prvence u zemlji Misirskoj od čovjeka do živinčeta, i sudiću svijem bogovima Misirskim, ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A krv ona biće vam znak na kućama, u kojima ćete biti; i kad vidim krv, proći ću vas, te neće biti među vama pomora, kad stanem ubijati po zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I taj će vam dan biti za spomen, i praznovaćete ga Gospodu od koljena do koljena; praznujte ga zakonom vječnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sedam dana jedite hljebove prijesne, i prvoga dana uklonite kvasac iz kuća svojih; jer ko bi god jeo što s kvascem od prvoga dana do sedmoga, istrijebiće se ona duša iz Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Prvi dan biće sveti sabor; tako i sedmi dan imaćete sveti sabor; nikakav posao da se ne radi u te dane, osim što treba za jelo svakoj duši, to ćete samo gotoviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I držite dan prijesnijeh hljebova, jer u taj dan izvedoh vojske vaše iz zemlje Misirske; držite taj dan od koljena do koljena zakonom vječnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Prvoga mjeseca četrnaesti dan uveče počnite jesti prijesne hljebove pa do dvadeset prvoga dana istoga mjeseca uveče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Za sedam dana da se ne nađe kvasca u kućama vašim; jer ko bi god jeo što s kvascem, istrijebiće se ona duša iz zbora Izrailjeva, bio došljak ili rođen u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ništa s kvascem nemojte jesti, nego jedite hljeb prijesan po svijem stanovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I sazva Mojsije sve starješine Izrailjske, i reče im: izberite i uzmite sebi jagnje ili jare po porodicama svojim, i zakoljite pashu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I uzmite kitu isopa i zamočite je u krv, koja će biti u zdjeli, i pokropite gornji prag i oba dovratka krvlju, koja će biti u zdjeli, i nijedan od vas da ne izlazi na vrata kućna do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer će zaći Gospod da bije Misir, pa kad vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo ona vrata, i neće dati krvniku da uđe u kuće vaše da ubija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I držite ovo kao zakon tebi i sinovima tvojim dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I kad dođete u zemlju koju će vam dati Gospod, kao što je kazao, držite ovu službu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad vam reku sinovi vaši: kakva vam je to služba?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Recite: ovo je žrtva za prolazak Gospodnji, kad prođe kuće sinova Izrailjevih u Misiru ubijajući Misirce, a domove naše sačuva. Tada narod savi glavu i pokloni se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I otidoše i učiniše sinovi Izrailjevi, kako zapovjedi Gospod preko Mojsija i Arona, tako učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A oko ponoći pobi Gospod sve prvence u zemlji Misirskoj od prvenca Faraonova koji šćaše sjedjeti na prijestolu njegovu do prvenca sužnja u tamnici, i što god bješe prvenac od stoke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tada usta Faraon one noći, on i sve sluge njegove i svi Misirci, i bi vika velika u Misiru, jer ne bješe kuće u kojoj ne bi mrtvaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I dozva Mojsija i Arona po noći i reče: ustajte, idite iz naroda mojega i vi i sinovi Izrailjevi, i otidite, poslužite Gospodu, kao što govoriste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Uzmite i ovce svoje i goveda svoja, kao što govoriste, i idite, pa i mene blagoslovite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I Misirci navaljivahu na narod da brže idu iz zemlje, jer govorahu: izgibosmo svi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I narod uze tijesto svoje još neuskislo, umotavši ga u haljine svoje, na ramena svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I učiniše sinovi Izrailjevi po zapovijesti Mojsijevoj, i zaiskaše u Misiraca nakita srebrnijeh i nakita zlatnijeh i haljina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I Gospod učini, te narod nađe ljubav u Misiraca, te im dadoše; tako oplijeniše Misirce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I otidoše sinovi Izrailjevi iz Ramese u Sohot, oko šest stotina tisuća pješaka, samijeh ljudi osim djece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I drugih ljudi mnogo otide s njima, i stoke sitne i krupne vrlo mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I od tijesta koje iznesoše iz Misira ispekoše pogače prijesne, jer ne bješe uskislo kad ih potjeraše Misirci, te ne mogaše oklijevati, niti spremiše sebi brašnjenice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A baviše se sinovi Izrailjevi u Misiru četiri stotine i trideset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I kad se navrši četiri stotine i trideset godina, u isti dan izađoše sve vojske Gospodnje iz zemlje Misirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ta se noć svetkuje Gospodu, u koju ih izvede iz Misira; to je noć Gospodnja, koju treba da svetkuju sinovi Izrailjevi od koljena na koljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I reče Gospod Mojsiju i Aronu: ovo neka bude zakon za pashu: nijedan tuđin da je ne jede;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A svaki sluga vaš kupljen za novce, kad ga obrežete, onda neka je jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Došljak ili najamnik da je ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 U istoj kući da se jede, da ne iznesete mesa od nje iz kuće, i kosti da joj ne prelomite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Sav zbor Izrailjev neka čini tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ako bi kod tebe sjedio tuđin i htio bi svetkovati pashu Gospodnju, neka mu se obreže sve muškinje, pa onda neka pristupi da je svetkuje, i neka bude kao rođen u zemlji; a niko neobrezan da je ne jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Zakon jedan da je i rođenome u zemlji i došljaku koji sjedi među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I učiniše svi sinovi Izrailjevi kako zapovjedi Gospod Mojsiju i Aronu, tako učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I taj dan izvede Gospod sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske u četama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga