1 A Gospod reče Mojsiju: još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Misir, pa će vas onda pustiti; pustiće sasvijem, i još će vas tjerati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A sada kaži narodu neka svaki čovjek ište u susjeda svojega i svaka žena u susjede svoje nakita srebrnijeh i nakita zlatnijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Gospod učini te narod nađe ljubav u Misiraca; i sam Mojsije bješe vrlo velik čovjek u zemlji Misirskoj kod sluga Faraonovijeh i kod naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče Mojsije: ovako veli Gospod: oko ponoći proći ću kroz Misir,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pomrijeće svi prvenci u zemlji Misirskoj, od prvenca Faraonova, koji šćaše sjedjeti na prijestolu njegovu, do prvenca sluškinje za žrvnjem, i od stoke što je god prvenac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I biće vika velika po svoj zemlji Misirskoj, kakve još nije bilo niti će je kad biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kod sinova Izrailjevijeh nigdje neće ni pas jezikom svojim maći ni među ljudima ni među stokom, da znate da je Gospod učinio razliku između Izrailjaca i Misiraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I doći će sve te sluge tvoje k meni, i pokloniće mi se govoreći: idi, i ti i sav narod koji je pristao za tobom. I onda ću izaći. I otide Mojsije od Faraona s velikim gnjevom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Gospod reče Mojsiju: neće vas poslušati Faraon, da bih umnožio čudesa svoja u zemlji Misirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I Mojsije i Aron učiniše sva ova čudesa pred Faraonom, a Gospod učini te otvrdnu srce Faraonu, i ne pusti sinova Izrailjevijeh iz zemlje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga