1 Gospod caruje: neka strepe narodi; sjedi na heruvimima: nek se drma zemlja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospod je na Sionu velik, i visok nad svima narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neka slave veliko i strašno ime tvoje; da je svet!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu; sud i pravdu ti si uredio u Jakovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Uzvišujte Gospoda Boga našega, i klanjajte se podnožju njegovu; da je svet!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Mojsije i Aron, sveštenici njegovi, i Samuilo jedan od onijeh koji prizivlju ime njegovo, prizivahu Boga, i on ih usliši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospode, Bože naš, ti si ih uslišio; ti si im bio Bog blag i plaćao za djela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Uzvišujte Gospoda Boga našega, i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga