1 Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gaze narod tvoj, Gospode, i dostojanje tvoje muče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I govore: neće vidjeti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Orazumite se, preludi ljudi! budale! kad ćete biti pametni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji je stvorio uho, zar ne čuje? i koji je oko načinio, zar ne vidi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čovjeka da zna?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gospod zna misli ljudima kako su ništave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Blago čovjeku koga ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer neće odbaciti Gospod naroda svojega, i dostojanja svojega neće ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer će se sud vratiti na pravdu, i njega će naći svi prava srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko će ustati za mene suprot zlima? ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kad rečem: drkće mi noga, milost tvoja, Gospode, prihvata me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Eda li će blizu tebe stati prijesto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebiće ih, istrijebiće ih Gospod, Bog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga