1 Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda, i neće se pomjeriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Prijesto tvoj stoji od iskona; od vijeka ti si.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Podižu rijeke, Gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Od hujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silniji je na visini Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda; domu tvojemu pripada svetost, Gospode, na dugo vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga