1 Lijepo je hvaliti Gospoda, i pjevati imenu tvojemu, višnji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Javljati jutrom milost tvoju, i istinu tvoju noću,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Uz deset žica i uz psaltir, i uz jasne gusle!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim, s djela ruku tvojih radujem se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kako su velika djela tvoja, Gospode! Veoma su duboke pomisli tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bezumnik ne zna, i neznalica ne razumije toga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrijebili dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ti si, Gospode, visok uvijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu, i rasipaju se svi koji čine bezakonje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A moj rog ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I oko moje vidi neprijatelje moje, i o bezakonicima, koji ustaju na mene, slušaju uši moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, zelene se u dvorovima Boga našega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Rodni su i u starosti, jedri i zeleni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Javljajući da je pravedan Gospod, branič moj, i da nema u njemu nepravde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga