1 Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Govori Gospodu: ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kojega se uzdam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutoga pomora;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Perjem svojim osjeniće te, i pod krilima njegovijem zaklonićeš se; istina je njegova štit i ograda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nećeš se bojati strahote noćne, strijele, koja leti danju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Samo ćeš gledati očima svojima, i vidjećeš platu bezbožnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neće te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svijem putovima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 "Kad me ljubi, izbaviću ga; zakloniću ga, kad je poznao ime moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zazvaće me, i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji, izbaviću ga i proslaviću ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga