1 Gospode! ti si nam utočište od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ti povraćaš čovjeka u truhlež, i govoriš: vratite se sinovi ljudski!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je tisuća godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji, kad mine, i kao straža noćna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ti ih kao povodnjem odnosiš; oni su kao san, kao trava, koja rano vene,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer nas nestaje od gnjeva tvojega, i od jarosti tvoje u smetnji smo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Stavio si bezakonja naša preda se, i tajne naše na svjetlost lica svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačega do osamdeset godina: i sam je cvijet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlijećemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nauči nas tako brojiti dane naše, da bismo stekli srce mudro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Povrati se, Gospode! Dokle ćeš? Smiluj se na sluge svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje, i slava tvoja na sinovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama, i djelo ruku naših dovrši nam, i djelo ruku naših dovrši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga