1 Hvalim te, Gospode, iz svega srca svojega, kazujem sva čudesa tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Radujem se i veselim se o tebi, pjevam imenu tvojemu, višnji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neprijatelji se moji vratiše natrag, spotakoše se i nesta ih ispred lica tvojega;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer si svršio sud moj i odbranio me; sio si na prijesto, sudija pravedni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro dovijeka, zasvagda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Neprijatelju nesta mačeva sasvijem; gradove ti si razvalio; pogibe spomen njihov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ali Gospod uvijek živi; spremio je za sud prijesto svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 On će suditi vasionome svijetu po pravdi, usudiće narodima pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gospod je utočište ubogome, utočište u nevolji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onijeh koji te traže, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pojte Gospodu, koji živi na Sionu; kazujte narodu djela njegova;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer on osvećuje krv, pamti je; ne zaboravlja jauka nevoljnijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Smiluj se na me, Gospode; pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, ti, koji me podižeš od vrata smrtnijeh,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Da bih kazivao sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionove, i slavio spasenje tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Popadaše narodi u jamu, koju su iskopali; u zamku, koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Poznaše Gospoda; on je sudio; u djela ruku svojih zaplete se bezbožnik.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Vratiće se u pakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi, i nada nevoljnicima neće nigda poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek, i da prime narodi sud pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Pusti, Gospode, strah na njih; neka poznadu narodi da su ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga