1 Milosti ću Gospodnje pjevati uvijek, od koljena na koljeno javljaću istinu tvoju ustima svojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer znam da je zavavijek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 "Učinih zavjet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svojemu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijesto tvoj uređivati od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tvoju sabor svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašniji je od svijeh koji su oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospode, Bože nad vojskama! ko je silan kao ti, Bože? I istina je tvoja oko tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, ti ih ukroćavaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krjepkom mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tvoje je nebo i tvoja je zemlja; ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom se imenu raduje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tvoja je mišica krjepka, silna je ruka tvoja, i visoka desnica tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Blagost je i pravda podnožje prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! u svjetlosti lica tvojega oni hode;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Imenom se tvojim raduju vas dan, i pravdom tvojom uzvišuju se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer si ti krasota sile njihove, i po milosti tvojoj uzvišuje se rog naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer je od Gospoda obrana naša, i od svetoga Izrailjeva car naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada si govorio u utvari vjernima svojim, i rekao: "poslah pomoć junaku, uzvisih izbranoga svojega iz naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojim pomazah ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ruka će moja biti jednako s njim, i mišica moja krijepiće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Neće ga neprijatelj nadvladati, i sin bezakonja neće mu dosaditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potrću pred licem njegovijem neprijatelje njegove, i nenavidnike njegove poraziću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Istina je moja i milost moja s njim; i u moje ime uzvisiće se rog njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pružiću na more ruku njegovu, i na rijeke desnicu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 On će me zvati: ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Dovijeka ću mu hraniti milost svoju, i zavjet je moj s njim vjeran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Produljiću sjeme njegovo dovijeka, i prijesto njegov kao dane nebeske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ako sinovi njegovi ostave zakon moj, i ne uzidu u zapovijestima mojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ako pogaze uredbe moje, i zapovijesti mojih ne sačuvaju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Onda ću ih pokarati prutom za nepokornost, i ranama za bezakonje njihovo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Neću pogaziti zavjeta svojega, i što je izašlo iz usta mojih neću poreći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jednom se zakleh svetošću svojom; zar da slažem Davidu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sjeme će njegovo trajati dovijeka, i prijesto njegov kao sunce preda mnom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A sad si odbacio i zanemario, razgnjevio si se na pomazanika svojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Plijene ga svi koji prolaze onuda, posta potsmijeh u susjeda svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovijeh, obradovao si sve protivnike njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Zavratio si ostrice mača njegova, i nijesi ga ukrijepio u boju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Uzeo si mu svjetlost, i prijesto njegov oborio si na zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtjeti gnjev tvoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na što stvorio sve sinove Adamove?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Koji je čovjek živio i nije smrti vidio, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode? Kleo si se Davidu istinom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Opomeni se, Gospode, prijekora sluga svojih, koji nosim u njedrima svojim od svijeh silnijeh naroda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Kojim kore neprijatelji tvoji, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Blagosloven Gospod uvijek! Amin, amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga