1 Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nek izađe preda te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer je duša moja puna jada, i život se moj primače paklu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš, i koji su od ruke tvoje daleko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Oteža mi gnjev tvoj, i svima valima svojim udaraš me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Oko moje usahnu od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružam k tebi ruke svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? ili će mrtvi ustati i tebe slaviti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Eda li će se u grobu pripovijedati milost tvoja, i istina tvoja u truhljenju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Eda li će u tami poznati čudesa tvoja, i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali ja, Gospode, k tebi vičem, i jutrom molitva moja sreta te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gnjev tvoj stiže me, strahote tvoje razdiru me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Optječu me svaki dan kao voda, stežu me otsvuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga