1 Što je sam osnovao na gorama svetijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Vrata Sionska ljubi Gospod više svijeh stanova Jakovljevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Slavno kazuju za tebe, grade Božji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 "Među one, koji me znaju, brojiću Misir i Vavilon. Gle i Filisteji i Tir s Etiopskom ondje su se rodili."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 O Sionu će se govoriti: taj se i taj rodio u njemu; sam višnji utvrđuje ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Gospod će u prijepisu naroda zavikati: ovaj se rodio u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I koji pjevaju i vesele se, svi su izvori moji u tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga