1 Prigni, Gospode! uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sačuvaj dušu moju, jer sam tvoj poklonik. Spasi slugu svojega, Bože moj, koji se u te uzda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Smiluj se na me, Gospode, jer k tebi vičem vas dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Obeseli dušu sluge svojega, jer k tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer si ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji te prizivlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 U dan tuge svoje prizivljem te, jer ćeš me uslišiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nema među bogovima takoga kakav si ti, Gospode, i nema djela takijeh kakva su tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred tobom, Gospode, i slaviti ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer si ti velik i tvoriš čudesa; ti si jedan Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini tvojoj; učini neka se mili srcu mojemu bojati se imena tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Slaviću te, Gospode Bože moj, svijem srcem svojim, i poštovaću ime tvoje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer je milost tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju tebe pred sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svojemu, i pomozi sinu sluškinje svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utješio me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga