1 Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 "Dokle ćete suditi nepravo, i bezbožnicima gledati ko je ko?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sudite ubogome i siroti, onoga koga gone i ništega pravdajte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne poznaše, niti razumješe, hode po tami; zadrmaše se zemlji svi temelji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Rekoh: bogovi ste, i sinovi višnjega svi. Jn 10:35
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali ćete kao ljudi pomrijeti, i kao svaki knez pašćete."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ustani, Bože, sudi zemlji; jer su tvoji po našljedstvu svi narodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga