1 Radujte se Bogu, koji nam daje krjepost; poklikujte Bogu Jakovljevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Podignite pjesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Trubite o mijeni u trubu, o uštapu radi praznika našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je taki zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Za svjedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju Misirsku. Jezik, kojega ne znah, čuh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Slušaj, narode moj, i zasvjedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da ne bude u tebe tuđega Boga, i Bogu stranome nemoj se klanjati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali ne posluša narod moj glasa mojega, Izrailj ne mari za me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putovima mojim!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi dovijeka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga