1 Pastire Izrailjev, čuj! koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na heruvimima, javi se!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krjepost svoju, i hodi da nam pomožeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bože! povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospode, Bože nad vojskama! dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Hraniš ih hljebom suznijem, i pojiš ih suzama trostrukom mjerom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Učinio si da se oko nas svađaju susjedi naši, i neprijatelji se naši smiju među sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Bože nad vojskama! povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Iz Misira si prenio čokot, izagnao narode, i posadio ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Gore se pokriše njegovijem sjenom, i loze su mu kao kedri Božiji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gorski vepar podgriza ga, i poljska zvijer jede ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Bože nad vojskama! obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sad ovaj, koji je posadila desnica tvoja, i sina, kojega si ukrijepio sebi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Popaljen je ognjem, isječen, od strašnoga pogleda tvojega propade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I nećemo otstupiti od tebe, oživi nas, i ime tvoje prizivaćemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gospode, Bože nad vojskama! povrati nas, neka zasja lice tvoje, da se spasemo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga