1 Bože! neznabošci dođoše u dostojanje tvoje; oskvrniše svetu crkvu tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Truplje sluga tvojih dadoše pticama nebeskijem da ih jedu, tijela svetaca tvojih zvijerima zemaljskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima, i ne bješe ko da pogrebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Postadosmo potsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Dokle ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti, jarost tvoja gorjeti kao oganj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Izlij gnjev svoj na narode koji te ne znaju, i na carstva koja ne prizivlju tvojega imena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer izjedoše Jakova, i naselje njegovo opustiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne pominji pređašnjih bezakonja naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđem svojim, jer smo veoma ološali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših radi imena svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zašto da govore neznabošci: gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Neka izađu pred lice tvoje uzdasi sužanjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje, kojim te ružiše, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A mi narod tvoj i ovce paše tvoje dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga