1 Glas moj ide k Bogu, i ja prizivljem njega; glas moj ide k Bogu, i on će me uslišiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U dan tuge svoje tražih Gospoda; noću je ruka moja podignuta, i ne spušta se; duša moja neće da se utješi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pominjem Boga, i uzdišem; razmišljam, i trne duh moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Držim oči svoje da su budne; klonuo sam, i ne mogu govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Prebrajam stare dane i godine od vijekova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Opominjem se pjesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 "Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod, i neće više ljubiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zar je zasvagda prestala milost njegova, i riječ se prekinula od koljena na koljeno?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zar je zaboravio milostiv biti i u gnjevu zatvorio milosrđe svoje?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I rekoh: žalosna je za mene ova promjena desnice višnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pamtim djela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Mislio sam o svijem djelima tvojim, razmišljao o radnji tvojoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bože! put je tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti si Bog, koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Vidješe te vode, Bože, vidješe te vode, i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strijele tvoje lećahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Grmljahu gromovi tvoji po nebu; munje tvoje sijevahu po vasiljenoj, zemlja se tresijaše i njihaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Po moru bijaše put tvoj, i staze tvoje po velikoj vodi, i trag tvoj ne poznavaše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga