1 Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo; dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Opomeni se sabora svojega, koji si stekao od starine, iskupio sebi u našljednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Podigni stope svoje na stare razvaline: sve je razrušio neprijatelj u svetinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ognjem sažegoše svetinju tvoju; na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Rekoše u srcu svojem: potrimo ih sasvijem. Popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka, i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Dokle će se, Bože, rugati nasilnik? hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju? Pruži iz njedara svojih, i istrijebi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ti si silom svojom raskinuo more, i satro glave vodenim nakazama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ti si otvorio izvore i potoke, ti si isušio rijeke koje ne presišu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tvoj je dan i tvoja je noć, ti si postavio zvijezde i sunce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu, i narod bezumni ne mari za ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne daj zvijerima duše grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih zasvagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pogledaj na zavjet; jer su sve pećine zemaljske pune stanova bezakonja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ne zaboravi obijesti neprijatelja svojih, vike, koju jednako dižu protivnici tvoji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga