1 Ta dobar je Bog Izrailju, onima koji su čista srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i tijelo je njihovo pretilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Na poslovima čovječijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Toga radi optočeni su ohološću kao ogrlicom, i obučeni u obijest kao u stajaće ruho.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Potsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Usta svoja dižu u nebo, i zemlju prolazi jezik njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova, i piju vodu iz puna izvora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I govore: kako će razabrati Bog? zar višnji zna?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zar dakle uzalud čistim srce svoje, i umivam bezazlenošću ruke svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Dopadam rana svaki dan, i muke svako jutro?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kad bih kazao: govoriću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio; ali to bješe teško u očima mojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dok najposlije uđoh u svetinju Božiju, i doznah kraj njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ta na klizavom mjestu postavio si ih, i bacaš ih u propast!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kako začas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kao san, kad se čovjek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada bijah neznalica i ne razumijevah; kao živinče bijah pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali sam svagda kod tebe, ti me držiš za desnu ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Po svojoj volji vodiš me, i poslije ćeš me odvesti u slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Koga imam na nebu? i s tobom ničega neću na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Čezne za tobom tijelo moje i srce moje; Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer evo koji otstupiše od tebe, ginu; ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga