1 Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevu:

2 On će suditi narodu tvojemu po pravdi, i nevoljnicima tvojim po pravici.

3 Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.

4 On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,

5 Bojaće se tebe dok je sunca i mjeseca, od koljena do koljena.

6 Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.

7 Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca.

8 Vladaće od mora do mora, i od rijeke do krajeva zemaljskih.

9 Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.

10 Carevi Tarsiski i ostrvljani donijeće dare, carevi Šavski i Savski daće danak.

11 Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.

12 Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.

13 Biće milostiv ništemu i ubogom, i duše će jadnima spasti.

14 Od prijevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima.

15 Oni će dobro živjeti, i donijeće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.

16 Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelijaće se klasje njezino kao Livanska šuma, i po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji.

17 Ime će njegovo biti uvijek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.

18 Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!

19 I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek! slave njegove napuniće se sva zemlja. Amin i amin.

20 Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.

Analiza
Pretraga