1 Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nek se postide i posrame koji traže dušu moju! Nek ustupe natrag, i osramote se koji mi zlo žele!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore: ha! ha!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe, i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore: velik je Bog!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni! ti si pomoć moja i izbavitelj moj, Gospode, ne časi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga