1 Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.

2 Propadam u dubokom glibu, gdje nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju.

3 Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući Boga.

4 Onijeh koji mrze na me ni za što ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Što nijesam otimao, valja da vratim.

5 Bože! ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nijesu sakrivene od tebe.

6 Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izrailjev!

7 Jer tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.

8 Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje.

9 Jer revnost za kuću tvoju jede me i ruženja onijeh koji tebe ruže padaju na me.

10 Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;

11 Mjesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča.

12 O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me.

13 A ja se molim tebi, Gospode; vrijeme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje.

14 Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;

15 Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrijela svojega.

16 Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me.

17 Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.

18 Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me.

19 Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred tobom su svi neprijatelji moji.

20 Sramota satr srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim.

21 Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom.

22 Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata.

23 Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda.

24 Izlij na njih jarost svoju, i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme!

25 Stan njihov neka opusti, i u njihovijem šatorima neka ne bude nikoga da živi.

26 Jer koga si ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si ti ranio.

27 Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde tvoje.

28 Neka se izbrišu iz knjige živijeh, i s pravednicima nek ne budu zapisani.

29 A ja sam ništ i bolan; pomoć tvoja, Bože, nek me zakloni.

30 Slaviću ime Božije u pjesmi, veličaću ga u hvali.

31 To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.

32 Vidjeće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživjeće srce vaše.

33 Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.

34 Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!

35 Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se ondje naseliti i naslijediće ga.

36 I natražje će se sluga njegovijeh utvrditi u njemu, i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu.

Analiza
Pretraga