1 U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu, i tebi se izvršuju zavjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ti slušaš molitvu; k tebi dolazi svako tijelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bezakonja me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Blago onome koga izbiraš i primaš, da živi u dvoru tvom! Nasitićemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, spasitelju naš, uzdanico svijeh krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovijeh i bunu po narodima!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ti vjenčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su tvoje pune masti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Luke se osipaju stadima, i polja se zaodijevaju pšenicom; vesele se i pjevaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga