1 Čuj, Bože, glas moj u jadu mom; od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sakrij me od gomile bezakonika, od čete zločinaca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Koji naoštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima, koje zadaju rane,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Da bi iz potaje ubili pravoga. Iznenada udaraju na nj i ne boje se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Utvrđuju sebe u zlijem namjerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele: ko će ih vidjeti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Izmišljaju zločinstva i govore: svršeno je! šta će se raditi, smišljeno je! A što je unutra i srce u čovjeka duboko je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali će ih Bog poraziti; udariće ih strijela iznenada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Oboriće jedan drugoga jezikom svojim. Ko ih god vidi, bježaće od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svi će se ljudi bojati i kazivaće čudo Božije, i poznaće u tome djelo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega, i hvaliće se svi koji su prava srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga