1 Bože! ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer je dobrota tvoja bolja od života. Usta bi moja hvalila tebe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja, i radosnijem glasom hvalila bi te usta moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer si ti pomoć moja, i u sjenu krila tvojih veselim se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji traže pogibao duši mojoj, oni će otići pod zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Izginuće od mača, i dopašće lisicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A car će se veseliti o Bogu, hvaliće se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga