1 Gospode! nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakazati.
Kopirano
+
2 Smiluj se na me, Gospode, jer sam iznemogao; iscijeli me, jer su kosti moje ustreptale,
Kopirano
+
3 I duša se moja vrlo uzdrhtala. A ti, Gospode, dokle ćeš?
Kopirano
+
4 Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje.
Kopirano
+
5 Jer mrtvi ne spominju tebe; u grobu ko će te slaviti?
Kopirano
+
6 Iznemogoh uzdišući; svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju.
Kopirano
+
7 Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih.
Kopirano
+
8 Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.
Kopirano
+
9 Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi.
Kopirano
+
10 Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga