1 Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovječiji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od samoga rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluhe aspide, koja zatiskuje uho svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu u vračanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bože! polomi im zube u ustima njihovijem; razbij čeljusti lavovima, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nek se proliju kao voda, i nestane ih. Kad puste strijele, neka budu kao slomljene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dijete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Prije nego kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnja, i sirovo i nagorjelo neka raznese vihor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reći će ljudi: zaista ima ploda pravedniku! zaista je Bog sudija na zemlji!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga