1 Smiluj se na me, Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kad me je strah, ja se u tebe uzdam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Bogom se hvalim za riječ njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti tijelo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Svaki dan izvrću riječi moje; što god misle, sve meni o zlu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojima; jer traže dušu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode, Bože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 U tebe je izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad tebe prizivljem; po tom znam da je Bog sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovjek?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tebi sam se, Bože, zavjetovao; tebe ću hvaliti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svjetlosti živijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga