1 Usliši, Bože, molitvu moju, i nemoj se sakriti od moljenja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pazi, i saslušaj me; cvilim u jadu svom i uzdišem
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke; jer dižu na me zlo, i u gnjevu gone me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Srce je moje uzdrktalo u meni, i strah smrtni popade me;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Strah i trepet dođe na me, i groza poduze me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I rekoh: ko bi mi dao krila golubinja? ja bih odleteo i počinuo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Daleko bih pobjegao, i nastanio se u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pohitao bih da utečem od vihora i od bure.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem; zločinstvo je i muka posred njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prijevara i lukavstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio; ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 S kojim mi bješe radost dijeliti tajnu, i u dom Božji hodih kroz sabor narodni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđu u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ja Boga prizivljem, i Gospod će me spasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Učiniće, te će duša moja biti mirna od onijeh koji napadaju na me, jer ih mnogo imam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Da usliši, i ukroti ih Bog, koji živi od vijeka; jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru, i raskidaju svoju družbu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Stavi na Gospoda breme svoje, i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli; krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih. A ja se u tebe uzdam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga