1 Reče bezumnik u srcu svojemu: nema Boga; pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bog s neba pogleda na sinove čovječije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zar neće da se orazume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, i ne prizivaju Boga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Drktaće od straha gdje straha nema. Jer će Bog rasuti kosti onijeh koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odvrže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga