1 Bog nad bogovima, Gospod, govori, i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ide Bog naš, i ne muči; pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Doziva nebo ozgo i zemlju, da sudi narodu svojemu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 "Skupite mi svece moje, koji su učinili sa mnom zavjet na žrtvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 (I nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog.)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Slušaj, narode moj, što ću ti kazati, Izrailju, što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neću te za žrtve tvoje karati; tvoje žrtve paljenice svagda su preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer je moje sve gorsko zvijerje, i stoka po planinama na tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Znam sve ptice po gorama, i krasota poljska preda mnom je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zar ja jedem meso volujsko, ili krv jareću pijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, i izvršuj višnjemu zavjete svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A bezbožniku reče Bog: zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj u ustima svojima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sam mrziš na nauku, i riječi moje bacaš za leđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim, i s preljubočincima imaš dijel.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Usta si svoja pustio da govore zlo, i jezik tvoj plete prijevare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sjediš i govoriš na brata svojega, sina matere svoje opadaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličiću te, metnuću ti pred oči grijehe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Razumijte ovo koji zaboravljate Boga! inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga