1 Čuj, Gospode, riječi moje, razumij pomisli moje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Slušaj viku moju, care moj i Bože moj! jer se tebi molim, Gospode!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom, i čekam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer si ti Bog koji neće bezakonja; u tebe nema mjesta ko je zao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje; ti nenavidiš sve koji čine bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Potireš lažljivce; na krvopioce i lukave mrzi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ja po velikoj milosti tvojoj ulazim u dom tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi tvojoj sa strahom tvojim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Gospode! vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer nema u ustima njihovijem istine; u njima je nevaljalstvo; grlo im je grob otvoren; na jeziku im je dvoličenje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Bože! ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na tebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju; dovijeka će se veseliti koje ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga