1 Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljenoj,

2 Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.

3 Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.

4 Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.

5 Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?

6 Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikijem bogatstvom svojim!

7 Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj.

8 Velik je otkup za dušu, i neće biti nigda

9 Da ko dovijeka živi, i ne vidi groba.

10 Svi vide gdje umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.

11 Oni misle da će kuće njihove trajati dovijeka, i stanovi njihovi od koljena na koljeno; imenima svojim zovu zemlje;

12 Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.

13 Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;

14 Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.

15 Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me on prima.

16 Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegova.

17 Jer kad umre, neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova.

18 Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova, i slave tebe, što ugađaš sebi.

19 Ali će on otići u stan otaca svojih, gdje svijeta nigda ne vide.

20 Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.

Analiza
Pretraga