1 Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljenoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikijem bogatstvom svojim!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Velik je otkup za dušu, i neće biti nigda
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da ko dovijeka živi, i ne vidi groba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Svi vide gdje umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Oni misle da će kuće njihove trajati dovijeka, i stanovi njihovi od koljena na koljeno; imenima svojim zovu zemlje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me on prima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer kad umre, neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova, i slave tebe, što ugađaš sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ali će on otići u stan otaca svojih, gdje svijeta nigda ne vide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga