1 Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega, na svetoj gori svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Prekrasna je visina, utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bog u dvorima njegovijem zna se da je branič.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer, gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođoše svi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Trepet obuze ih ondje, mučiše se kao porodilja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsiske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Što slušamo to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega. Bog ga utvrdi dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kazujemo, Bože, milost tvoju usred crkve tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kao što je ime tvoje, Bože, tako je i hvala tvoja na krajevima zemaljskim; pravde je puna desnica tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri Judejske sudova radi tvojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojte kule njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga