1 Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim! od čovjeka nepravednoga i lukavoga izbavi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer si ti Bog krjeposti moje; zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pošlji vidjelo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega, i uz gusle slaviću te, Bože, Bože moj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga