1 Blago onome koji razumije ništemu! Gospod će ga izbaviti u zli dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospod će ga sačuvati i poživiće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gospod će ga ukrijepiti bolna na odru. Sasvijem mijenjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ja vičem: Gospode! smiluj se na me, iscijeli dušu moju, sagriješih ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "kad će umrijeti, i ime njegovo poginuti?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže na me petu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A mene cijela sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga