1 Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Izvadi me iz jame, koja buči, i iz gliba, i postavi na kamen noge moje, i utvrdi stope moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I metnu u usta moja pjesmu novu, hvalu Bogu našemu. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje, i ne obraća se oholima i onijem koji teže na laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mnoga su čudesa tvoja, koja si učinio, Gospode, Bože moj, i mnoge su misli tvoje s nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Žrtve i darova nećeš; ti si mi uši otvorio; žrtve paljenice i koja se za grijeh prinosi ne tražiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I po tome rekoh: evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kazujem pravdu na saboru velikom; evo, usta svojih ne ustavljam; Gospode, ti znaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje; i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene; milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer me opkoliše zla nebrojena; stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj! Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore: ha! ha!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore: velik Gospod!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga