1 Kad te zovem, čuj me, Bože, pravdo moja! u tjeskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Sinovi čovječiji! dokle će slava moja biti u sramoti? dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Znajte da Gospod divno čuva svetoga svojega; Gospod čuje kad ga zovem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Gnjeveći se ne griješite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Prinesite žrtvu za pravdu, i uzdajte se u Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Mnogi govore: ko će nam pokazati što je dobro? Obrati k nama, Gospode, svijetlo lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ja mirno liježem i spavam; jer ti, Gospode, sam daješ mi te sam bez straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga