1 Rekoh: čuvaću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim; zauzdavaću usta svoja, dok je bezbožnik preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Bijah nijem i glasa ne pustih; mučah i o dobru. Ali se tuga moja podiže,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgorje se oganj; progovorih jezikom svojim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kaži mi, Gospode, kraj moj, i dokle će trajati dani moji? da znam kako sam ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Evo s pedi dao si mi dane, i vijek je moj kao ništa pred tobom. Baš je ništa svaki čovjek živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Baš hodi čovjek kao utvara; baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pa šta da čekam, Gospode? Nad je moj u tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na potsmijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nijem sam, neću otvoriti usta svojijeh; jer si me ti udario.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Olakšaj mi udarac svoj, silna ruka tvoja ubi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočiće se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj. Gledajući suze moje nemoj mučati. Jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga