1 Gospode! nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakazati u jarosti svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer strijele tvoje ustrijeliše me, i ruka me tvoja tišti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega; nema mira u kostima mojim od grijeha mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zgrčio sam se i pogurio veoma, vas dan idem sjetan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdrava mjesta na tijelu mojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gospode! pred tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojijeh, ni njega mi nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje otstupiše, daleko stoje bližnji moji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koji traže dušu moju namještaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prijevari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvora usta svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer rekoh: da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Priznajem krivicu svoju, i tužim radi grijeha svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! nemoj se udaljiti od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga