1 Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Tješi se Gospodom, i učiniće ti što ti srce želi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u njega, on će učiniti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I izvešće kao vidjelo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Osloni se na Gospoda, i čekaj ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem, čovjeka, koji radi što namisli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Utišaj gnjev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslijediće zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mjesto njegovo, a njega nema.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A smjerni će naslijediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ali mu se Gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zna Gospod dane bezazlenima, i dio njihov traje dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Jer koje on blagoslovi, oni naslijede zemlju, a koje on prokune, oni se istrijebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mio mu je put njegov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Bijah mlad i ostarjeh, i ne vidjeh pravednika ostavljena, ni djece njegove da prose hljeba.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na natražju je njegovu blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svetaca svojijeh; uvijek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrijebiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Pravednici će naslijediti zemlju, i živjeće na njoj dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Čekaj Gospoda i drži se puta njegova, i on će te postaviti da vladaš zemljom; vidjećeš kako će se istrijebiti bezbožnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirna ostati natražje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 A bezakonika će nestati sasvijem; natražje će se bezbožničko zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Od Gospoda je spasenje pravednicima; on je krjepost njihova u nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u njega uzdaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga