1 Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je njegova svagda u ustima mojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Tražih Gospoda, i ču me, i svijeh nevolja mojih oprosti me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koji u njega gledaju prosvjetljuju se, i lica se njihova neće postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svijeh nevolja njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onijeh koji se njega boje, i izbavljaju ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Bojte se Gospoda, sveti njegovi; jer koji se njega boje, njima nema oskudice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne premiče im se nijednoga dobra.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Hodite, djeco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prijevarne riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mira i idi za njim.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši njegove na jauk njihov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svijeh nevolja njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svijeh izbavlja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u njega uzdaju, neće se prevariti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga