1 Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Slavite Gospoda guslama, udarajte mu u psaltir od deset žica.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer je prava riječ Gospodnja, i svako djelo njegovo istinito.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Riječju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta njegovijeh sva vojska njihova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer on reče, i postade; on zapovjedi, i pokaza se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Namjera je Gospodnja tvrda dovijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Blago narodu, kojemu je Bog Gospod, plemenu, koje je on izabrao sebi za naslijeđe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 S prijestola, na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 On je stvorio sva srca njihova, on i zna sva djela njihova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga, neće izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji ga se boje, i na onima koji čekaju milost njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Duša se naša uzda u Gospoda; on je pomoć naša i štit naš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 O njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime njegovo uzdamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da bude milost tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga