1 Blago onome, kojemu je oproštena krivica, kojemu je grijeh pokriven.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Blago čovjeku, kojemu Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Kad mučah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer dan i noć tištaše me ruka tvoja; nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Grijeh svoj kazah tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: ispovijedam Gospodu prijestupe svoje; i ti skide s mene krivicu grijeha mojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Zato neka ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe; okružavaš me radostima u izbavljanju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; svjetovaću te, oko je moje na tebi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzdati gubicu, kad ne idu k tebi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Radujte se o Gospodu, i pjevajte, pravednici; veselite se svi koji ste prava srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga